Identifikační údaje

Mateřská škola, Seč, okres Chrudim

Adresa školy:                        Na Hrázi 300, 538 07 Seč

IČO:                                       70992592

DIČ:                                       234-70992592

Právní forma:                       Příspěvková organizace

Typ školy:                              státní

Telefon:                                +420 469 676 193

E-mail:                                   ms.sec@email.cz

Web:                                      www.mssec.cz

Zřizovatel:                             Město Seč

Ředitelka:                              Bc. Vendula Beránková, Dis.