Pohybové hry

Kroužek pohybových her, kde si děti osvojují nové lokomoční dovednosti vede paní učitelka Bc. Renata Hrdá

Kdy: Každý sudý týden ve středu

čas: 14:30 – 15:00