Co umět

1) Nepoužívat v průběhu dne pleny.

2) Umýt si ruce mýdlem.

3) Samostatně používat ručník.

4) Samostatně používat WC (nepoužívat nočník, kluci zvedat prkýnko, vždy spláchnout, s utřením pomůžeme).

5) Umět se vysmrkat, utřít si nos, používat papírové kapesníky.

6) Nepoužívat v mateřské škole dudlík, a to ani při usínání.

7) Aktivně hlásit své potřeby a přání (umět pozdravit, poděkovat, poprosit…)

8) Samostatně jíst a pít (nekrmte dítě, dítě učte jíst lžící, popř. i příborem – nebojte se nepořádku, nedávejte dítěti pít z dudlíku nebo dětského hrnečku s násoskou).

9) Při obědě jíst nejen polévku, ale také hlavní jídlo.

10) Umět ukusovat z 1/2 krajíčku chleba včetně kůrky (nekrájejte dětem krajíc na dílky).

11) Mělo by být zvyklé na pestrou stravu (ovoce, zelenina, maso, přílohy).

12) Zvládnout déletrvající chůzi (nevozte dítě v kočárku, nenoste jej, choďte na procházky).

13) Umět být chvíli sám bez svých blízkých.

14) Přizpůsobit se novým podmínkám – pobytu v kolektivu dětí.

15) Umět ukládat hračky a pracovní pomůcky na místo, které je k tomu určeno (doma pomáhá při úklidu).

16) Chovat se bezpečně v rámci svých rozumových schopností.

17) Umět navazovat oční kontakt při komunikaci.

18) Reagovat na své jméno a na pokyny dospělého.

19) Respektovat dohodnutá pravidla. 

20) Poznat si svojí značku, kterou bude označeno místo v šatně, ručník, povlečení s lehátkem…

21) Poznat si své oblečení – pyžamko, boty, bačkůrky… (se vším dítě seznamte, a vše určitě podepište).

22) Umět chodit do schodů i ze schodů, přidržovat se zábradlí (vzhledem k prostorovému řešení mateřské školy je toto velmi důležité).

23) Udělat si „hromádku“ ze svého oblečení.

24) Obout a vyzout bačkůrky (do školky volit pouze bačkůrky s pevnou patou a špičkou, s bílou podrážkou, ne crocsy).

25) Porozumět jednoduchým pokynům.

26) Reprodukovat krátkou písničku či dětskou říkanku, pojmenovat obrázek (hodně dětem čtěte, zpívejte, prohlížejte si obrázky, popisujte okolí, komentujte dění, vyprávějte… je to to nejdůležitější v rozvoji řeči a nikdo Vás v tomto nenahradí, ani mateřská škola).

27) Umět odpočívat. Není možné, aby dítě, které nezvládá adaptaci a pobyt v mateřské škole v dopoledních hodinách, v mateřské škole spalo a svým pláčem nebo vztekem pravidelně rušilo odpočinek ostatních dětí (učte dítě režimu, který je podobný tomu, který ho bude čekat ve školce).

BUĎTE JEDNOTNÍ V POŽADAVCÍCH. DOPŘEJTE DÍTĚTI POCIT, ŽE TO ZVLÁDNE. ODMĚNOU VÁM BUDE ZDRAVĚ SEBEVĚDOMÁ OSOBNOST. PANÍ UČITELKY OD PRVNÍHO VSTUPU DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DÍTĚ HROU A RŮZNÝMI AKTIVITAMI PŘIPRAVUJÍ NA VSTUP DO ŠKOLY. NENÍ V JEJICH SILÁCH DĚLAT ZA DĚTI TO, CO BY MĚLY S VAŠÍ POMOCÍ JIŽ UMĚT Z DOMOVA.