Sluníčka

Třídní učitelky:

Bc. Radka Čermáková

 Mgr. Lenka Koutská

Třídu Sluníčka navštěvují zpravidla děti ve věku od 3 do 4,5 let, tedy děti mladšího předškolního věku. Hlavním úkolem dětí v této třídě je naučit se žít ve skupině ostatních vrstevníků a navázat s nimi sociální vazby, dále zde paní učitelky rozvíjejí samostatnost dětí při stolování, hygieně i oblékání. Ve třídě se postupuje pomalými krůčky podle školního vzdělávacího programu „Putování časem“, který přizpůsobují individuálním potřebám a schopnostem dětí.

Prosíme všechny rodiče, aby nedávali svým dětem do školky žádné hračky. Dochází pak ke zbytečným ztrátám. Samozřejmě pokud vaše dítě ve školce spinká, není problém si přinést plyšáčka na spaní, kterého ihned po příchodu děti ukládají do skříňky ve spinkárně. Děkujeme.

Pyžámka na spaní nosíme vždy v pondělí ráno, v pátek si je vždy vyžádejte na vyprání. 🙂

Informace k čištění zoubků: prosíme o výměnu kartáčku minimálně jednou za tři měsíce. (září, prosinec, březen, červen) Děkujeme.

Organizace dne ve třídě Sluníčka

6:00 – 7:30

 • Děti jsou spojeny ve třídě Rybičky

7:30

 • přechod do třídy Sluníčka

7:30 – 8:00

 • Individuální činnosti u stolečku, volné hry podle volby dětí

8:00 – 8:30 –

 • Komunitní kruh/ ranní cvičení/ řízené činnosti

8:30 – 9:00

 • Hygiena
 • Dopolední přesnídávka

9:00 – 9:30

 • Pokračování v řízených činnostech/ hry dle nabídky

9:30 – 11:30

 • Hygiena
 • Příprava na pobyt venku
 • Pobyt venku
 • Převlékání
 • Hygiena

11:30 – 12:00

 • Oběd
 • Hygiena

12:00 – 12:15

 • Převlékání dětí do pyžámek
 • Čistění zoubků před spinkáním (trénink správného návyku při čistění zubů)

12:15 – 14:00

 • Četba pohádky
 • Odpolední odpočinek
 • Převlékání
 • Hygiena

14:00 – 14:30

 • Odpolední svačina
 • Hygiena

14:30 – 15:00

 • Volné hry podle volby dětí

15:00 – 16:00

 • Přechod do třídy Rybiček
 • Volné hry

Pravidla třídy