Sluníčka

Třídní učitelky:

Bc. Radka Čermáková

 Bc. Renata Hrdá

Třídu Sluníčka navštěvují zpravidla děti ve věku od 3 do 4,5 let, tedy děti mladšího předškolního věku. Hlavním úkolem dětí v této třídě je naučit se žít ve skupině ostatních vrstevníků a navázat s nimi sociální vazby, dále zde paní učitelky rozvíjejí samostatnost dětí při stolování, hygieně i oblékání. Ve třídě se postupuje pomalými krůčky podle školního vzdělávacího programu „Putování časem“, který přizpůsobují individuálním potřebám a schopnostem dětí.

Organizace dne ve třídě Sluníčka

6:00 – 7:30

 • Děti jsou spojeny ve třídě Rybičky

7:30

 • přechod do třídy Sluníčka

7:30 – 8:00

 • Individuální činnosti u stolečku, volné hry podle volby dětí

8:00 – 8:30 –

 • Komunitní kruh/ ranní cvičení/ řízené činnosti

8:30 – 9:00

 • Hygiena
 • Dopolední přesnídávka

9:00 – 9:30

 • Pokračování v řízených činnostech/ hry dle nabídky

9:30 – 11:30

 • Hygiena
 • Příprava na pobyt venku
 • Pobyt venku
 • Převlékání
 • Hygiena

11:30 – 12:00

 • Oběd
 • Hygiena

12:00 – 12:15

 • Převlékání dětí do pyžámek
 • Čistění zoubků před spinkáním (trénink správného návyku při čistění zubů)

12:15 – 14:00

 • Četba pohádky
 • Odpolední odpočinek
 • Převlékání
 • Hygiena

14:00 – 14:30

 • Odpolední svačina
 • Hygiena

14:30 – 15:00

 • Volné hry podle volby dětí

15:00 – 16:00

 • Přechod do třídy Rybiček
 • Volné hry

Pravidla třídy

Pravidla Sluníčka ke stažení zde