Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole „Ostrůvek“ Seč, okres Chrudim pro rok 2022/2023

K předškolnímu vzdělání budou přijaty děti ze spádové oblasti podle následujících kritérií:

(Spádovou oblastí pro mateřskou školu Seč se rozumí: město Seč, obce Kraskov, Žďárec u Seče, Proseč, Prosíčka, Počátky, Hoješín, Leškova Hůrka, Javorka, Přemilov)

  1. Děti s odkladem povinné školní docházky (k 31.8. 2022 dovrší věku 6 let)
  2. Děti předškolního věku s povinnou předškolní docházkou (k 31.8. 2022 dovrší věku 5 let)
  3. Děti, které k 31.8. 2022 dovrší věku 5 let
  4. Děti, které dovrší k 31.8. 2022 věku 3 let

V případě volné kapacity budou dále přijímány děti mimo spádovou oblast mateřské školy podle následujících kritérií.

  1. Děti s odkladem povinné školní docházky (k 31.8. 2022 dovrší věku 6 let)
  2. Děti předškolního věku s povinnou předškolní docházkou (k 31.8. 2022 dovrší věku 5 let)
  3. Děti, které k 31.8. 2022 dovrší věku 5 let
  4. Děti, které dovrší k 31.8. 2022 věku 3 let

Důležité upozornění:

  • O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje také jeho zdravotní způsobilost
  • Podle zákona č. 561/2004, vyhlášky č.14/2005 má nárok na přijetí do MŠ dítě starší 3 let