Kritéria pro přijetí

  • Do Mateřsko školy ,,Ostrůvek“ Seč, budou přednostně přijímany děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dovršily nejméně třetího roku věkut a město Seč je jejich spádovou oblastí. I v tomto případě bude přihlíženo k věku dítěte, kdy přijímané děti budou řazeny od nejstarších po nejmladší.
  • Pokud nebude naplněna kapacita dětmi, které jsou uvedeny v prvním odstavci, budou do mateřské školy přijímány děti z jiných spádových oblastí v pořádí od nejstarších po nejmladší.
  • Ve výjimečných případech může být do mateřské školy přijato dítě mladší 3 let. A to tehdy, pokud to umožňuje kapacita mateřské školy.
  • Pokud se zákonný zástupce nedostaví k přijímacímu řízení ve stanoveném termínu, nemůže mu Mateřská škola garantovat, že bude jeho dítě do školky přijato.

Děti budou ve školním roce přijímany do celkového počtu 48 dětí.