Kdy nejdu do školky

Co se týče nemocných dětí v mateřské škole, existují zákony, které toto upravují, např.:

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který se týká šíření nakažlivých a epidemiologicky závažných chorob (tyfus, žloutenka, některá streptokoková onemocnění, meningokokové nákazy, neštovice apod.).

Zákon č. 561/004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v §29 praví, že „školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.“ Pokud učitelka přijme zjevně nemocné dítě, může se stát, že porušuje školský zákon, jelikož tak nemůže zajistit ochranu zdraví ostatních dětí.

Zákon, který by přesně vymezoval, v jakém stavu lze dítě nechat v MŠ není, to je o vzájemné lidské slušnosti a ohleduplnosti.

• Pokud má zvýšenou teplotu nebo horečku, tj. od teploty 37 °C výše, a to i pokud mělo teplotu den před nástupem do školky.

• Pokud má rýmu virovou či bakteriální (jak „bílou“, tak „zelenou“), až do úplného vyléčení. Pokud se u dítěte objeví „zelená“ rýma, je vhodné navštívit lékaře.

• Pokud má intenzivní kašel vlhký, suchý nebo laryngální – štěkavý.

• S jakýmkoliv infekčním onemocněním, a to i po dobu rekonvalescence (neštovice, spála, 5. a 6. nemoc, syndrom HMFD atd.).

• Pokud zvrací nebo má průjem – v den, kdy má jít do školky, ale i v den předchozí.

• Pokud bere ATB anebo je v rekonvalescenci (1. týden po doužívání ATB). Při a po užívání ATB se doporučuje doplnění laktobacilů k úpravě střevní mikroflóry.

• Pokud má parazitární onemocnění (roupy, vši).

• S infekčním puchýřnatým onemocněním kůže (impetigo) až do úplného uzdravení.

• S infekčním zánětem spojivek až do úplného uzdravení (5–7 dní).