Organizace dne

6:00 – 8:30

 • hry a dovednosti podle volby dětí
 • individuální práce s dětmi
 • skupinová práce s dětmi
 • pohybové aktivity –    motivované cvičení
 • pohybové hry
 • průpravná cvičení

8:30 – 8:50

 • hygiena
 • dopolední svačina

8:50 – 9:30

 • řízené, frontální nebo skupinové činnosti
 • didaktické, smyslové, dramatické hry

9:30 – 11:15

 • příprava na pobyt venku
 • pobyt venku

11:15 – 12:00

 • převlékání, hygiena
 • oběd

12:00 – 14:00

 • hygiena, odpočinek

14:00 – 14:30

 • hygiena, převlékání
 • odpolední svačina

14:30 – 15:55

 • odpolední zájmové činnosti dle volby dětí

16:00 UZAMYKÁNÍ ŠKOLKY