Zápis

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti ve věku od 3 do 6 let.

Informace k zápisu pro rok 2022/2023 budou k dispozici v průběhu března 2022