Zápis

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti ve věku od 3 do 6 let.