Třídy

Sluníčka: 24 dětí ve věku 3 – 4,5 let

Rybičky: 24 dětí ve věku 4 – 7 let

Kapacita tříd je pro rok 2018/2019 plně naplněna.