Pravidla vzájemného soužití

Nejdůležitějším dokumentem je školní řád.

Dávejte do školky pouze zdravé děti

Infekční onemocnění je nutné hlásit

Předávejte děti osobně

Dodržujte provozní dobu

Omlouvejte děti včas

Sledujte informace na nástěnkách

Dávejte dětem dostatek oblečení

Všechno oblečení podepište

Plaťte včas obědy

Nedávejte dětem drahé oblečení, při tvoření se snadno zničí

Nedávejte dětem do MŠ žvýkačky a tvrdé bonbóny