Rybičky

Třídní učitelky:

Bc. Vendula Beránková,Dis.

Lenka Moučková. Dis.

Třídu Rybičky navštěvuje 28 dětí ve věku od 4 do 7 let. Tato třída je určena pro děti jeden rok před zahájením školní docházky a pro děti s odkladem školní docházky. Paní učitelky zde pracují podle Školního vzdělávacího programu  „Putování časem“, který vhodně přizpůsobují potřebám dané třídy.

Práce s dětmi s OŠD probíhá vždy na základě doporučení PPP.